Stockholmarna utnyttjar bil mer än jämtar

Bilisterna i länet kör i genomsnitt drygt 13 hundra mil per år. Men trots utbyggd kollektivtrafik är det stockholmarna som kör allra längst, cirka hundra mil mer än jämtarna.
Det är dubbelt så många män som äger bilar jämfört med kvinnor. I genomsnitt kör en man 125 mil mer än en kvinna varje år. Statistiken från SCB kan alltså tolkas så att det är män i Stockholmsområdet som kör allra mest bil.