Mitthögskolan satsar på upplevelseturism

Mitthögskolan och högskolan på Gotland har inlett ett samarbete för att utveckla en ny typ av turismutbildning.
I Östersund kompletteras den nuvarande utbildningen med inriktning mot upplevelseprroduktion. Turismen är en viktig del av näringslivet både för Jämtland och för Gotland och upplevelseturism pekas ut som ett profilområde för näringslivsutveckling. Utbildningen ska delvis finansieras av delegationen för regional samverkan.