Vill sänka konfirmationsåldern

Nu vill Härnösands stift på prov sänka konfirmationsåldern från 14 till 12 år. Målet är att försöka komma ur en flerårig trend av sjunkande intresse för konfirmationen.Med sänkt ålder hoppas man få fler konfirmander.
Vissa kritiker menar att barn i 12-årsåldern saknar den mognad som behövs för att på allvar förstå kyrkans budskap och att konfirmationsåldern därför borde höjas i stället för att sänkas. -Inom Sollefteå pastorat vill vi ändå prova att sänka åldern till tolv, för att sedan utvärdera resultatet under nästa år, berättarprästen och projektledaren Stefan Nilsson.