Hård arbetsmiljö för vårdare

Samtidigt som rättighetslagarna för vårdtagare på institutioner och i egna hem skärpts under 90-talet så har arbetsmiljön för dom som ger vård blivit hårdare.
Ensamarbete har blivit vanligare och arbetspassen längre och man ska hinna mer. Risken för felbehandling ökar och när en anställd beskylls för olika misstag finns inga vittnen. Den situationen måste hanteras ytterst professionellt, säger Barbro Göransson på Arbetsmiljöinspektionen. Nu i vår börjar Arbetsmiljöinspektionen en kampanj där man ska se över vilket stöd vård- och omsorgspersonal kan få av arbetsgivaren. -Vi kommer också att ifrågasätta om ensamarebete ska förekomma, säger Barbro Göransson