Operatörerna vill inte dela 3G-mast

Den vanligaste orsaken till att kommuner skjuter upp beslut om 3G-master är att operatörerna inte samordnar sina bygglovsansökningar.
Det framgår av en Temoundersökning som gjorts på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS). Drygt hälften av de tillfrågade kommunerna har svarat att det är vanligt att operatörerna inte lever upp till de krav som kommunerna ställer på att de ska dela mast.