Färre konkurser i länet

Antalet företagskonkurser i landet var 17 procent fler i mars i år än i mars förra året - samtidigt som företagskonkurserna i länet under samma tid minskade med 40 procent.
I reda tal var antalet företagskonkurser i länet tre till antalet i mars i år - i mars förra året gick fem länsföretag i konkurs.