Vinner på att inte vara som Åre

Turismen i Härjedalen omsatte förra året över en miljard kronor och Funäsdalen stod för över hälften av omsättningen.
Anders Blomkvist som är turistchef i området tror att det faktum att man satsar mycket på naturturismen är en viktig förklaring till framgångarna. - Vi går in för att inte efterlikna till exempel Sälen eller Åre och i stället inrikta oss på dem som vill ha skön fjällnatur och ett oexploaterat område, säger Anders Blomkvist till Radio Jämtland.