Ungdomar har lite att säga till om trots satsning

I morgon startar ungdomstinget, där 55 ungdomar från 12 gymnasieskolor i länet ska behandla 124 motioner som skrivits ute på skolorna.
Bakom ungdomstinget, som är det tredje i ordningen, står landstinget som vill, som man säger, trygga demokratins framtid och ge ungdomar möjligheter att påverka politiska beslut. Men även om ungdomstinget är en kopia på landstingsfullmäktige så har ungdomarna ingen beslutanderätt och hittills har tidigare års 155 motioner knappast satt några spår i verkligheten.