Lönepolitik behöver förbättringar

Östersunds kommuns lönepolitik har på uppdrag av kommunens revisorer granskats av företaget Ernst & Young som konstaterat behov av förbättringar på flera områden.
Bland annat måste lönepolitiken diskuteras med chefer, medarbetare och facket. Dessutom anser granskarna att det i dag saknas förutsättningar för lönesättande chefer att bedöma samtliga medarbetares prestationer.