Tilläggsutbildning ger invandrare jobb

Kompletterande utbildningar är effektiva för att invandrade akademiker ska komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Det skriver bland andra universitetskanslern Sigbritt Franke i en debattartikel i Dagens Nyheter. Endast 40 procent av Sveriges 200 000 invandrade akademiker har ett arbete som motsvarar deras utbildning. Men en undersökning som Högskoleverket gjort visar att åtta av tio fått arbete direkt efter kompletteringsutbildning. Debattörerna menar att de invandrade akademikerna bör får svenskundervisning på högskola och att den ska betalas av kommunerna.