Färre stationer ska ge fler poliser

För att få råd att anställa minst 25 nya poliser de närmaste två åren ska nu polismyndigheten i länet spara in på lokalyta vid flera av polisstationerna.
På flera orter ska polisen samlokaliseras med till exempel försäkringskassan i en typ av medborgarkontor, som redan prövats på några håll. Men polisens huvudstationer i Bräcke, Sveg, Strömsund, Järpen och Östersund påverkas inte och kommer att vara kvar även i framtiden, säger länspolismästare Lennart Saläng till Radio Jämtland. Lennart Saläng säger även att det inte kommer att bli lika stora besparingar som i till exempel Dalarna där 8 stationer av 17 polistationer troligen kommer att läggas ner.