Lite vatten i kraftverksmagasinen

Kraftverksmagasinen håller rekordlåga nivåer på många håll i landet på grund av den dåliga tillrinningen under hösten.
I Indalsälvens tillrinningsområde är läget ändå förhållandevis bra, det finns snö som motsvarar 85 procent av ett normalår.