Polisanmäler lärare för trakasserier

En 12-årig pojke i Östersunds kommun har polisanmält en lärare som han menar har trakasserat honom under flera års tid.
Enligt pojken har läraren bland annat tvingat honom till kvarsittning, tryckt ner honom på en stol och hindrat honom att tvätta händerna.