Flyktingförläggning ny del i Jamtlis utbud

Jamtli har planer på att skapa en pedagogisk flyktningförläggning, så att länets ungdomar ska kunna få en känsla av hur det är leva som främling i Jämtlands län.
Jamtli och Länskulturen har också anställt en mångkulturkonsulent som ett led i arbetet med att lyfta fram olika invandrares kulturer i länet. Hon heter Lena Johansson och kommer närmast från en tjänst som kultursekretarare i Ronneby kommun.