Kritik mot kraftlöst ungdomsting

- Ett årligt jippo vars beslut politikerna mer eller mindre skiter i. Det säger en av deltagarna Fredric Forsström från Härjulfsskolan i Sveg om Ungdomstinget som startar idag. Det han saknar är att deltagarna inte valts på ett riktigt sätt, men framför allt att de inte har något reellt att besluta om.
Ungdomstinget samlar 55 ledamöter och syftar bland annat till att visa på hur en demokratisk process går till i praktiken, att utse ombud, skriva motioner, diskutera och besluta.