Förslag för att fånga fler fortkörare

En utredning inom rikspolisstyrelsen föreslår att ägaren till en bil - och inte föraren - skall betala fortkörningsböter om överträdelsen avslöjas av en trafikövervakningskamera.
Anledningen till förslaget är att många fortkörare klarar sig undan böter i dag på grund av att man på olika sätt döljer ansiktet när man passerar kamerorna.