Lägre skatt ska locka nyckelpersoner

Det krävs mer specialförmåner för att locka kompetent folk att flytta till jobb i glesbygdsområdena.
Det anser den statliga utredningen om rörlighetsstimulanser och föreslår bland annat sänkt skatt för nyckelpersoner, som flyttar till delar av det som i dag är regionala stödområden. Utredningen vill också ha förstärkt pendlingsstöd.