Kräver passager genom mitträcken

Länstrafiken vill att Vägverket bygger gångtunnlar eller andra säkra passager för busspassagerarna när E 14 österut från Östersund ska förses med mitträcken.
Åke Rudolfsson på Vägverket säger till Radio Jämtland att man anser sig ha löst problemet utan gångtunnlar men att Länstrafiken får möjlighet att komma med synpunkter när vägplanen presenteras.