Fortsatt ökning av huspriserna i länet

I Jämtlands län ökade huspriserna näst mest i landet under första kvartalet i år.
Det visar SCB:s och Lantmäteriets småhusbarometer. Allra mest ökade priserna under perioden januari till mars i Västernorrland - med 7 procent. Men tätt efter följer Jämtland och Kronoberg där prisökningarna var 5 procent jämfört med sista kvartalet förra året. För landet som helhet var ökningen blygsamma 1 procent och i exempelvis Stor-Stockholm sjönk priserna något.