Jamtli-metodik på väg till Ryssland

Nu ska friluftsmuséet Jamtlis metoder bli en exportprodukt. Ryska lärarstudenter är just nu på plats i Östersund för att studera de så kallade tidsresorna.
Det som intresserar ryssarna är att ta efter modellen att låta barn lära sig historia genom lekar och rollspel. Tidigare har Nordiska Museet i Stockholm och ett museum i Santa Fe, USA hämtat inspiration från Jamtli, enligt museichefen Henrik Zipsane.