Skrivargrupp i länet gör bokdebut

Gruppen "Skrivande kvinnor i Jämtland" har nu gett ut sin första bok - antologin "Ordväv", med dikter, berättelser och noveller.
Under onsdagskvällen läser många av medlemmarna upp sina alster på Länsbiblioteket i Östersund. Gruppen bildades 1996 vid ett möte, då litterärt intresserade kvinnor träffades för att resonera om sitt skrivande.