hede

Vill restaurera flottningsdamm i Lunån

Kyrkbyns skifteslag i Hede vill restaurera den före detta flottningsdammen i Lunån vid Lunnäset och även dämma upp Lunån.

Syftet är att återställa området som det såg ut förr i tiden, när det flottades timmer där.

- Vi återanknyter till historien och berikar naturen för de fågel- och djurarter som trivs i sådan miljö. Det säger Ingvar Karlsson, ordförande för Kyrkbyns skifteslag, som ansöker om restaureringstillstånd hos Miljödomstolen.