jämtlands län

Stor ökning av järvföryngringar i länet

Inventeringen av järvstammen i länet börjar bli klar. Länsstyrelsens naturbevakare har hittat 20 föryngringar, det vill säga 20 honor som fått ungar - och det är en stor ökning.

Det är en ökning med nästan 70 procent jämfört med för en 4-5 år sedan.

- Det nationella målet för att bevara järven är 80 föryngringar och det finns det goda chanser att leva upp till i år, säger länsstyrelsens rovdjursansvarige Magnus Kristoffersson.

Samtidigt har Naturvårdsverket beslutat att de vill ha miniminivåer för varg och järv. Först när de nivåerna överskrids så ska länsstyrelser få ta regionala beslut om licensjakt och skyddsjakt.

Det skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar på rovdjursutredningens betänkande.