Östersund

Dagmammorna kvar i stan

Östersunds kommun kommer att behålla sina dagmammor. Enligt ett förslag skulle dagbarnvårdarna avskaffas, bland annat eftersom deras arbetstidsregler inte följer EU:s nya arbetstidslag.

Men på onsdagen beslutade barn- och utbildningsnämnden i Östersund att behålla dagbarnvårdarna.

Björn Sandahl som är nämndordförande säger att den främsta orsaken till dagens beslut är att det finns barn som har behov att vara i mindre barngrupper, som det blir hos en dagbarnvårdare.