Härbergsdalen

Sameby får inte ta över fjällägenhet

Ohredahke sameby får inte ta över arrendet på fjällägenheten Härbergsdalen i Strömsunds kommun.

Det står klart sedan Regeringsrätten fastställt att regeringens och länsstyrelsens tidigare beslut ska gälla.

Fjällägenheten har bedömts ha sådana höga bevarandevärden att den även i fortsättningen bör vara i statens ägo.