östersund

Gaaltije utreder samiska språkcenter

Gaaltije kulturcentrum i Östersund ska vara med och utreda en etablering av två samiska språkcenter.

Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att genomföra en förstudie om etablering av två samiska språkcenter i den norra respektive den södra delen av det sydsamiska området.

Syftet med språkcentren är att aktivt verka för en revitalisering av det samiska språket.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum i Östersund.