brunflo

Obetalda skulder tynger Brunflo Hockey

Bbrunflo Hockey IF har hamnat ekonomiska problem med skulder till Östersund kommun.

Östersund Brunflo Hockey IF har skulder till kultur- och fritidsnämnden för obetalda hyror för istider i Z-hallen och även föreningens konstfrysta uterinken.

För att komma till rätta med skulderna har Östersunds kommunstyrelse accepterat en avbetalningsplan på tre år.

Om klubben inte klarar planen, förfaller skulden till omedelbar betalning.