Jämtlands län

Behov av nyanställningar trots nedgång på arbetsmarknaden

Trots stora varsel och en nedåtgående trend på arbetsmarknaden i länet så kommer arbetsförmedlingen att anordna en mässa för företag som är i behov att anställa ny personal.

Mer än 50 företag har visat intresse för att delta i mässan och det visar att det finns ett rekryteringsbehov, enligt Johan Tegnhed på arbetsförmedlingen i Östersund.