Fjällkedjan

Växtligheten stiger

Växtligheten i de västeuropeiska bergskedjorna gör på samma sätt som växterna i våra svenska fjäll. Det vill säga flyttar uppåt.

En ny internationell studie visar att växterna i europa har klättrat ungefär 300 meter uppåt på hundra år, och forskarna menar att stigande temperatur är orsaken.