Jämtlands län

Älgarna blir färre men inte lika fort

Jägarförbundet är inte nöjda med nuvarande älgstam och tycker att det finns för lite älg. Ändå har minskningstakten bromsats, enligt avskjutningsstatistik som Svenska Jägareförbundet samanställt för hela landet.

Över 80 000 älgar fälldes under den senaste jaktsäsongen, vilket är en liten nedgång jämfört med tidigare år.

Älgförvaltningen behöver ses över och förbundet skriver i ett pressmeddelande att de tycker det är bra att regeringen tillsatt en älgutredning.