oviken

Stugägare får inte ha två hus på tomten

En stugägare i Oviken ville låta sin nuvarande stuga stå kvar under tiden han byggde den nya. Men både länsstyrelse och regering säger nej. Orsaken är att bygglovet för den nya stugan är villkorat att den uppförs på samma grund och med likartade mått som den gamla.