östersund

Åklagare överklagar i skyltstöldmålet

Specialåklagaren för polismål tycker att de båda poliserna i Jämtland som stal en vägskylt med ortsnamnet Gubbträsk kom alldeles för lindrigt undan i tingsrätten.

Domstolen friade för stöld men dömde till böter för egenmäktigt förfarande. Stöld är stöld anser åklagaren som överklagar och yrkar på skärpt straff i hovrätten.

Enligt åklagaren orsakade polisernas tilltag en ekonomisk förlust för väghållaren för att skaffa och sätta upp en ny skylt.