jämtlands län

Polis utreds för misstänkt tjänstefel

En polis i länet är föremål för förundersökning. Det är åklagarmyndighetens enhet för polismål som utreder om polisen begått tjänstefel.