sverige

Ny lag hjälper vid kreditupplysning

Många har råkat ut för problem på grund av att de är registrerade som skuldsatta hos Kronofogdemyndigheten, trots att det i efterhand har visat sig felaktigt.

Men från och med den första juli sker en lagändring som innebär att missvisande uppgifter kan rättas genom så kallad blockering och att dessa blockeringar beläggs med sekretess så att de inte kan lämnas ut i samband med en kreditupplysning.