trondheim/storlien

Vill elektrifiera järnvägen till Trondheim

Järnvägen mellan Trondheim och Storlien bör snarast elektrifieras. De tycker ordförandena i Senterpartiet i Nord-Tröndelag, Sör-tröndelag samt Centerpartiet i Jämtlands län.

De tre ordförandena i Senterpartiet i Nord-Tröndelag, Sör-tröndelag och Centerpartiet i Jämtlands län framförkravet i ett öppet brev till ansvariga minister både på svensk och norsk sida.

Brevskrivarna pekar bland annat på att godsvolymen på banan kortsiktigt skulle kunna tredubblas genom en elektrifiering, på längre sikt långt mer.

Även för persontrafiken skulle en elektrifiering och upprustning av Meråkerbanen få stor betydelse menar de tre.