SVERIGE

Bönder tvekar över ekologisk produktion

Den ökande efterfrågan på ekologiska produkter har inte gett något ökat utbud av varor i butikerna. Böndernas tvekan beror på gårdarnas förutsättningar och på osäkerhet om lönsamhet.

Detta trots att lönsamheten kan vara bättre än i konventionell livsmedelsproduktion.

Jordbruksverket har gjort en kartläggning som delvis bygger på intervjuer med jordbrukare. Devisar att det finns flera skäl till böndernas tvekan.

De naturliga förutsättningarna på gården är inte alltid gynnsamma och det kan vara svårt att få bukt med ogräs och skadegörare på ett effektivt sätt.

Osäkerheten kring lönsamhet och attityder till ekologisk produktion är också skäl för att inte ställa om.