NORRLAND

Älvräddarprotest mot utbyggd vattenkraft

Föreningen Älvräddarna anser att SCA:s planer på att bygga ut vattenkraften i Ammerån, Hårkan och Byskeälven är ett hot mot värdefulla naturmiljöer.

De är också mycket kritiska mot att det utfärdas elcertifikat för där nybyggd vattenkraft klassa som grön och återvinningsbar.

- Det är en subvention för att förstöra  värdefulla naturmiljöer. Det skriver Älvräddarna i ett uttalande från sin årliga sammankomst i helgen.