BACKE/HOTING

Hotingbanan kan få persontrafik

Fjällsjö Framtid vill väcka liv i persontrafiken på järnvägen mellan Forsmo och Hoting. Nu har de fått 250 000 kronor i EU-bidrag för att undersöka om det går att förverkliga.

Utredningen ska pågå under ett halvår och projektledaren Inger Kraft Etzler hoppas att boende i Backe- och Hotingområdet så småningom ska kunna ta tåget.

- Med en bättre och säkrare kommunikation kan människor flytta in och stanna kvar och nya företag kan bildas i bygden, säger Inger Kraft Etzler till SR Jämtland.