SVERIGE

Dyra tandläkarräkningar blir billigare

Från och med i dag erbjuder staten ett nytt tandvårdsstöd. Det innebär att staten betalar en del av tandläkarräkningen om den överstiger 3000 kronor.

Dels är det ett allmänt tandvårdsbidrag och dels en tandvårdsersättning som är ett skydd mot höga kostnader.

Den andra högre gränsen ligger på 15 000 kronor och då betalar staten 85 procent av kostnaden.