östersund/alfred nzo

Demokrati och miljö i sydafrikasamarbete

Sveriges kommuner och landstings biståndsbolag har i dagarna gett Östersunds kommun runt en miljon kronor i stöd till tre projekt med kommunen Alfred Nzo i Sydafrika. Det handlar om turism och sophantering. Men sydafrikanerna är också intresserade av hur den svenska kommunala demokratin fungerar.