STRÖMSUND

Markägare måste plantera gran

En markägare i Strömsund riskerar att få betala vite på 80 000 kronor om han inte planterar gran på ett 23 hektar stort område.

Det är Skogsstyrelsen som beslutat detta efter att de granskat ärendet.

Planteringen av ny skog ska ske senast 15 september.