ÖSTERSUND

Advokat får erinran av disciplinnämnden

En advokat i Östersund tilldelas en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Advokaten har enligt disciplinnämnden inte handlagt ett uppdrag tillräckligt snabbt och genom det handlat i strid med god advokatsed.