JÄMTLANDS LÄN

Unga kvinnor dokumentärfilmar

I höst startar Filmpool Jämtland ett projekt där unga kvinnor får spela in dokumentärfilmer utifrån sin egen situation. Projektet kallas IDA - Identitet Dokumentär Animation.

Den kommer att drivas på gymnasiets individuella program och i studiecirklar på olika håll i länet.

Filmpool Jämtland har beviljats 600 000 kronor (596 000) per år från Allmänna arvsfonden till projektet, som ska pågå i max två år.

Filmerna ska finnas tillgängliga på internet och ska även visas på filmfestivaler. En dvd med alla filmerna planeras också.