Jämtland/ Tröndelag

Bajs ska ge kunskap om björnstammen

Nu ska forskarna titta närmare på hur björnar rör sig över riksgränsen, mellan bland annat Jämtlands län och Tröndelag i Norge.

I Tröndelag ska man i höst göra om den björnspillningsinventering som gjordes där 2006 samtidigt med en liknande inventering i Jämtlands län.

Insamlad spillning ger möjlighet att via DNA-analys särskilja olika björn-individer och därmed också undersöka släktskapsförhållanden och enskilda björnars rörelser över gränsen.