Bräcke

Tjänstemän anmäls till JO

Tjänstemän i Bräcke kommun har blivit anmälda till justitieombudsmannen för att inte ha svarat på brev och frågor i ett speciellt ärende.

Ärendet gäller ett förvaltarskap av en funktionshindrad mans ekonomi och är gjord av mannens ombud.

Tidigare jurister och ombud har tagit kontakt med Bräcke kommun flera gånger och begärt ut handlingar utan resultat.

Enligt anmälan har myndigheterna i Bräcke kommun gjort det omöligt för mannen att få ordning på sin ekonomiska situation. Ombudet vill nu att JO granskar ärendet.