Östersunds kommun

Kommunen köper Kungsviksgården

Östersunds kommun köper mark och hus vid Kungsgårdsviken på Frösön.

Syftet med förvärvet är både att få tillgång till marken för frilufts- och rekreationsändamål samt att ha möjlighet att skapa turistisk boende och andra aktiviteter.

- Det här är en möjlighet att skapa ännu ett besöksmål för både boende och turister. Det är en vackert belägen plats och tillsammans med utvecklingen av F4-området, flygplatsen och golfbanan så kan vi ytterligare stärka Östersunds attraktionskraft, säger det socialdemokratiska kommunalrådet AnnSofie Andersson.