Jämtlands län

Fältjägargruppen får vara kvar

Det blir ingen nedläggning av Fältjägargruppen i länet. Regeringen gav på lördagen beskedet att det inte blir några fler neddragningar inom försvaret.

- Det är ett bra besked. Fältjägargruppen är viktig för hela länet, och har fått rycka ut vid bland annat vid stora bränder och olyckor, det säger moderaten Rolf Gunnarssson som är vice ordförande i riksdagens försvarsutskott till Radio Jämtland.

Fältjägargruppen består av 15 yrkesmilitärer och de har även som uppgift att rekrytera och utbilda hemvärnet.

Det har även funnits planer på att halvera hemvärnet, men även de tankarna bör bara stanna vid en tanke, anser Rolf Gunnarsson.