ÖSTERSUND/SUNDSVALL

Mittuniversitet nobbas av forskningsstiftelse

Mittuniversitetet får inga pengar från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling för att profilera sin forskning. Men stiftelsen vill ändå fortsätta dialogen med Mittuniversitetet.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling satsar under tio år 1,5 miljarder kronor för att nya högskolor och universitet ska kunna profilera sina forskningsområden och hävda sig, både i Sverige och utomlands.