strömsund

Zink och bly ska letas i Gubbhögen

Ett företag i Uppsala har fått ett treårigt undersökningstillstånd från Bergsstaten för att leta mineral i 2 767 hektar stort område i trakten av Alanäset, Gubbhögen och Ringvattnet.

Det är i första hand förekomsten av zink och bly man ska undersöka och företaget har betalat en undersökningsavgift på 55 000 kronor för rätten att bedriva prospektering i området.

Undersökningstillståndet är förenat med särskilda villkor eftersom det finns hotade och skyddsvärda växter och djur i området.