BRÄCKE/SVERIGE

Missnöje med Försäkringskassan utreds

En kvinna från Bräcke är en av många som vänt sig till Justitieombudsmannen med klagomål på långa handläggningstider inom Försäkringskassan.

Dessutom upplevs stora svårigheter att få kontakt med handläggarna.

Justitieombudsmannen har beslutat att utreda förhållandena.